Διερεύνηση μεθόδων για την άμεση επίλυση αραιών γραμμικών συστημάτων.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/8 2005

Πρώτος συγγραφέας: Μάρης, Γεώργιος
Επόπτης Καθηγητής: Σαμαράς, Νικόλαος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/563

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/563