Η χρήση ενδοεπιχειρησιακού e-learning στην Ελλάδα: η γνώμη των υπαλλήλων

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/6

Πρώτος συγγραφέας: Μαυρουδή, Μαργαρίτα-Ερατώ
Επόπτης Καθηγητής: Κάτος, Αναστασιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2006
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/565

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/565