Μελέτη, ανάπτυξη και δημιουργία δικτυακού τόπου που υλοποιεί τις βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) με χρήση λογισμικού php, mysql και apache server.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/22 2005

Πρώτος συγγραφέας: Ταντανάσης, Θεοχάρης
Επόπτης Καθηγητής: Φραγκούλης, Γεώργιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Php
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/571

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/571