Μελέτη μεθοδολογιών εξόρυξης βάσεων χρονικών δεδομένων και πειραματικές εφαρμογές.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/34 2005

Πρώτος συγγραφέας: Μαλλιαρός, Νικόλαος
Επόπτης Καθηγητής: Ευαγγελίδης, Γεώργιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/572

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/572