Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για την αναλογιστική και πραγματική μελέτη συντάξεων δημοσίου, IKA και TEBE / 2 τόμοι

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/8

Πρώτος συγγραφέας: Καϊάφας, Γεώργιος
Επόπτης Καθηγητής: Βαζακίδης, Αθανασιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2006
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/574

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/574