Εφαρμογή της τεχνολογίας RFID στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας: από τη θεωρία στην πράξη.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/29 2005

Πρώτος συγγραφέας: Πατρίκιος, Νικόλαος
Επόπτης Καθηγητής: Βλαχοπούλου, Μάρω
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/575

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/575