Έρευνα για την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας στην διδασκαλία οικονομικού μαθήματος στο λύκειο.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/30 2005

Πρώτος συγγραφέας: Νικητάκη, Ειρήνη
Επόπτης Καθηγητής: Μακρίδου-Μπούσιου, Δέσποινα
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/576

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/576