Η ικανοποίηση των φοιτητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance learning): η περίπτωση του ΕΑΠ.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/14 2005

Πρώτος συγγραφέας: Τσαρτσάλη, Αγγελική
Επόπτης Καθηγητής: Μακρίδου-Μπούσιου, Δέσποινα
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/577

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/577