Ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοικτού κώδικα: συγκριτική μελέτη και υλοποίηση.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/31 2005

Πρώτος συγγραφέας: Παναγιώτογλου, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Σατρατζέμη, Μαρία Αικατερίνη
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/580

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/580