Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics: η διάσταση της εξυπηρέτησης πελατών.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/32 2005

Πρώτος συγγραφέας: Nwaubani, Joel C.
Επόπτης Καθηγητής: Κάτος, Αναστάσιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/581

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/581