Πληροφοριακά συστήματα: μελέτη περίπτωσης.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/15 2005

Πρώτος συγγραφέας: Στυλιανού, Τάσος
Επόπτης Καθηγητής: Μάνθου, Βασιλική
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/582

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/582