Αυτόματη κατηγοριοποίηση επιστημονικών άρθρων με εφαρμογή τεχνικών ανακάλυψης γνώσης.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/35 2005

Πρώτος συγγραφέας: Καλκάνης, Θωμάς
Επόπτης Καθηγητής: Δέρβος, Δημήτριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/583

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/583