Ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking): η ελληνική πραγματικότητα: έρευνα, παρουσίαση, ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων για το επίπεδο υιοθέτησης και εφαρμογή της ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/3 2005

Πρώτος συγγραφέας: Μαγιόγλου, Τσαμπίκος
Επόπτης Καθηγητής: Φραγκοπούλου-Μάνθου, Βασιλική
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/584

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/584