Τεχνολογία και εφαρμογές (αυτοματισμοί) του απανταχού παρόντα υπολογιστή στις ανθρώπινες κατοικίες.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/24 2005

Πρώτος συγγραφέας: Τσέπουρα, Θεοπίστη
Επόπτης Καθηγητής: Συνδούκας, Δημήτριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/585

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/585