Διαδικτυακή εφαρμογή quiz ερωτημάτων για την αξιολόγηση των γνώσεων των χρηστών στη γλωσσά προγραμματισμού C.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/2 2006

Πρώτος συγγραφέας: Καλπάκης, Γεώργιος
Επόπτης Καθηγητής: Σατρατζέμη, Μαρία Αικατερίνη
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2006
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/586

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/586