Χρηματιστηριακή και οικονομική ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/2 2005

Πρώτος συγγραφέας: Κατιρτζόγλου, Σοφία
Επόπτης Καθηγητής: Δριτσάκης, Νικόλαος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/587

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/587