Η θεωρία των αποτελεσματικών μισθών: κριτική και προεκτάσεις

ΔΙΠ ΟΕ/4

Πρώτος συγγραφέας: Τσίντζος, Παναγιώτης
Επόπτης Καθηγητής: Μουρμουράς, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2003
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/590

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/590