Ζήτηση προθεσμιακών καταθέσεων

ΔΙΠ ΟΕ/2

Πρώτος συγγραφέας: Ζίττη, Ελένη
Επόπτης Καθηγητής: Βαρελάς, Ερωτόκριτος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2006
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/591

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/591