Αλληλεπίδραση πολιτικών διεθνούς εμπορίου και περιβαλλοντικής πολιτικής

ΔΙΠ ΟΕ/26

Πρώτος συγγραφέας: Φιλιππιάδης, Ε.
Επόπτης Καθηγητής: Κωνσταντάτος, Χρηστος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/592

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/592