Η επιχειρηματικότητα ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας

ΔΙΠ ΜΒΑ-ΕΧΕ/39

Πρώτος συγγραφέας: Παναγοπούλου, Γεωργία
Επόπτης Καθηγητής: Μουρμουράς, Ιωαννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2006
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/732

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/732