Ανάπτυξη του κλάδου των υπηρεσιών στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης

ΔΙΠ ΜΒΑ-ΕΧΕ/14

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Αναστασία
Επόπτης Καθηγητής: Χατζηδημητρίου, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2002
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/752

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/752