Γεωργίου T. Ζώρα, Περὶ την Άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως. Athens: Spoudastêrion Byzantinês kai Neoellênikês Philologias tou Panepistimiou Athenôn, 1959. Pp. 305

Πρώτος συγγραφέας: Rexine, John E.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Balkan Studies, 1963
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/175