Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Παλαιολόγειος Εποχή. KB' Δημήτρια. Επιστημονικό συμπό­σιο. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Ιερά Μονή Βλατάδων, 29-31 Οκτωβρίου 1987. Θεσσαλονίκη 1989 (= Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσ­σαλονίκης. Αυτοτελείς εκδόσεις 3)

Πρώτος συγγραφέας: Kraft, Ekkehard
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: deu
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Balkan Studies, 1989
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/2225
id oai:ojs.195.251.214.125:article-2225
recordtype ojs
spelling oai:ojs.195.251.214.125:article-22252016-07-04T08:24:01Z Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Παλαιολόγειος Εποχή. KB' Δημήτρια. Επιστημονικό συμπό­σιο. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Ιερά Μονή Βλατάδων, 29-31 Οκτωβρίου 1987. Θεσσαλονίκη 1989 (= Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσ­σαλονίκης. Αυτοτελείς εκδόσεις 3) Kraft, Ekkehard Balkan Studies Balkan Studies 1989-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/2225 Balkan Studies; Τόμ. 30 Αρ. 2 (1989); 375-378 Balkan Studies; Vol. 30 No. 2 (1989); 375-378 2241-1674 0005-4313 deu https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/2225/2249 Copyright (c) 2015 Balkan Studies
institution University of Macedonia
collection OJS collection
language deu
format Article
author Kraft, Ekkehard
spellingShingle Kraft, Ekkehard
Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Παλαιολόγειος Εποχή. KB' Δημήτρια. Επιστημονικό συμπό­σιο. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Ιερά Μονή Βλατάδων, 29-31 Οκτωβρίου 1987. Θεσσαλονίκη 1989 (= Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσ­σαλονίκης. Αυτοτελείς εκδόσεις 3)
author-letter Kraft, Ekkehard
title Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Παλαιολόγειος Εποχή. KB' Δημήτρια. Επιστημονικό συμπό­σιο. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Ιερά Μονή Βλατάδων, 29-31 Οκτωβρίου 1987. Θεσσαλονίκη 1989 (= Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσ­σαλονίκης. Αυτοτελείς εκδόσεις 3)
title_short Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Παλαιολόγειος Εποχή. KB' Δημήτρια. Επιστημονικό συμπό­σιο. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Ιερά Μονή Βλατάδων, 29-31 Οκτωβρίου 1987. Θεσσαλονίκη 1989 (= Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσ­σαλονίκης. Αυτοτελείς εκδόσεις 3)
title_full Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Παλαιολόγειος Εποχή. KB' Δημήτρια. Επιστημονικό συμπό­σιο. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Ιερά Μονή Βλατάδων, 29-31 Οκτωβρίου 1987. Θεσσαλονίκη 1989 (= Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσ­σαλονίκης. Αυτοτελείς εκδόσεις 3)
title_fullStr Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Παλαιολόγειος Εποχή. KB' Δημήτρια. Επιστημονικό συμπό­σιο. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Ιερά Μονή Βλατάδων, 29-31 Οκτωβρίου 1987. Θεσσαλονίκη 1989 (= Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσ­σαλονίκης. Αυτοτελείς εκδόσεις 3)
title_full_unstemmed Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Παλαιολόγειος Εποχή. KB' Δημήτρια. Επιστημονικό συμπό­σιο. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Ιερά Μονή Βλατάδων, 29-31 Οκτωβρίου 1987. Θεσσαλονίκη 1989 (= Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσ­σαλονίκης. Αυτοτελείς εκδόσεις 3)
title_sort Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Παλαιολόγειος Εποχή. kb' Δημήτρια. Επιστημονικό συμπό­σιο. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Ιερά Μονή Βλατάδων, 29-31 Οκτωβρίου 1987. Θεσσαλονίκη 1989 (= Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσ­σαλονίκης. Αυτοτελείς εκδόσεις 3)
publisher Balkan Studies
publishDate 1989
url https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/2225
_version_ 1800164693654896640
score 12,432431