Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Παλαιολόγειος Εποχή. KB' Δημήτρια. Επιστημονικό συμπό­σιο. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Ιερά Μονή Βλατάδων, 29-31 Οκτωβρίου 1987. Θεσσαλονίκη 1989 (= Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσ­σαλονίκης. Αυτοτελείς εκδόσεις 3)

Πρώτος συγγραφέας: Kraft, Ekkehard
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: deu
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Balkan Studies, 1989
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/2225

Παρόμοια τεκμήρια