Αγιορειτικά σημειώματα: απόπειρα εκρωσισμού της Μονής Εσφιγμένου του Αγίου Όρους τον 20. αι. : ένα υπόμνημα του Κοσμά Βλάχου για την ελληνικότητα του Αγίου Όρους το 1913 και η τύχη του

Πρώτος συγγραφέας: Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1981
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/261