Βενιαμίν εκ Τουδέλης, Το Βιβλίο των ταξιδιών στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, 1159-1173 (- Benjamin de Tudèle, Le livre des voyages en Europe, en Asie et en Afrique, 1159-1173), Athènes, (Stochastis), 1994, 257 pages. Introduction - commentaires: Kosmas Megalommatis - Alexis Savvidis. Traduction: Photini Vlachopoulou. Directeur de la traduction: Kosmas Megalommatis. Bibliographie: Alexis Savvidis

Πρώτος συγγραφέας: Papoulidis, Constantin
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: fra
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Balkan Studies, 1996
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/2797