Ντίνος Χριστιανόπουλος, Λογοτεχνικά βιβλία καί περιοδικά πού τυπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη (1850-1950). 1980/4, Πρώτη καταγραφή. Ανάτυπο από το περιοδικό Διαγώνιος σ. 1-24. (Livres, revues littéraires imprimés à Thessaloniki (1850- 1950). Premier registrement, Extrait de la revue Διαγώνιος 1980/4, σ. 1-24.)

Πρώτος συγγραφέας: Karathanassis, Ath. E.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: fra
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Balkan Studies, 1983
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/28
id oai:ojs.195.251.214.125:article-28
recordtype ojs
spelling oai:ojs.195.251.214.125:article-282016-06-27T10:55:54Z Ντίνος Χριστιανόπουλος, Λογοτεχνικά βιβλία καί περιοδικά πού τυπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη (1850-1950). 1980/4, Πρώτη καταγραφή. Ανάτυπο από το περιοδικό Διαγώνιος σ. 1-24. (Livres, revues littéraires imprimés à Thessaloniki (1850- 1950). Premier registrement, Extrait de la revue Διαγώνιος 1980/4, σ. 1-24.) Karathanassis, Ath. E. Balkan Studies Balkan Studies 1983-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/28 Balkan Studies; Τόμ. 24 Αρ. 1 (1983); 310-312 Balkan Studies; Vol. 24 No. 1 (1983); 310-312 2241-1674 0005-4313 fra https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/28/27 Copyright (c) 2015 Balkan Studies
institution University of Macedonia
collection OJS collection
language fra
format Article
author Karathanassis, Ath. E.
spellingShingle Karathanassis, Ath. E.
Ντίνος Χριστιανόπουλος, Λογοτεχνικά βιβλία καί περιοδικά πού τυπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη (1850-1950). 1980/4, Πρώτη καταγραφή. Ανάτυπο από το περιοδικό Διαγώνιος σ. 1-24. (Livres, revues littéraires imprimés à Thessaloniki (1850- 1950). Premier registrement, Extrait de la revue Διαγώνιος 1980/4, σ. 1-24.)
author-letter Karathanassis, Ath. E.
title Ντίνος Χριστιανόπουλος, Λογοτεχνικά βιβλία καί περιοδικά πού τυπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη (1850-1950). 1980/4, Πρώτη καταγραφή. Ανάτυπο από το περιοδικό Διαγώνιος σ. 1-24. (Livres, revues littéraires imprimés à Thessaloniki (1850- 1950). Premier registrement, Extrait de la revue Διαγώνιος 1980/4, σ. 1-24.)
title_short Ντίνος Χριστιανόπουλος, Λογοτεχνικά βιβλία καί περιοδικά πού τυπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη (1850-1950). 1980/4, Πρώτη καταγραφή. Ανάτυπο από το περιοδικό Διαγώνιος σ. 1-24. (Livres, revues littéraires imprimés à Thessaloniki (1850- 1950). Premier registrement, Extrait de la revue Διαγώνιος 1980/4, σ. 1-24.)
title_full Ντίνος Χριστιανόπουλος, Λογοτεχνικά βιβλία καί περιοδικά πού τυπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη (1850-1950). 1980/4, Πρώτη καταγραφή. Ανάτυπο από το περιοδικό Διαγώνιος σ. 1-24. (Livres, revues littéraires imprimés à Thessaloniki (1850- 1950). Premier registrement, Extrait de la revue Διαγώνιος 1980/4, σ. 1-24.)
title_fullStr Ντίνος Χριστιανόπουλος, Λογοτεχνικά βιβλία καί περιοδικά πού τυπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη (1850-1950). 1980/4, Πρώτη καταγραφή. Ανάτυπο από το περιοδικό Διαγώνιος σ. 1-24. (Livres, revues littéraires imprimés à Thessaloniki (1850- 1950). Premier registrement, Extrait de la revue Διαγώνιος 1980/4, σ. 1-24.)
title_full_unstemmed Ντίνος Χριστιανόπουλος, Λογοτεχνικά βιβλία καί περιοδικά πού τυπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη (1850-1950). 1980/4, Πρώτη καταγραφή. Ανάτυπο από το περιοδικό Διαγώνιος σ. 1-24. (Livres, revues littéraires imprimés à Thessaloniki (1850- 1950). Premier registrement, Extrait de la revue Διαγώνιος 1980/4, σ. 1-24.)
title_sort Ντίνος Χριστιανόπουλος, Λογοτεχνικά βιβλία καί περιοδικά πού τυπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη (1850-1950). 1980/4, Πρώτη καταγραφή. Ανάτυπο από το περιοδικό Διαγώνιος σ. 1-24. (livres, revues littéraires imprimés à thessaloniki (1850- 1950). premier registrement, extrait de la revue Διαγώνιος 1980/4, σ. 1-24.)
publisher Balkan Studies
publishDate 1983
url https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/28
_version_ 1791289429486206976
score 12,428189