Ντίνος Χριστιανόπουλος, Λογοτεχνικά βιβλία καί περιοδικά πού τυπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη (1850-1950). 1980/4, Πρώτη καταγραφή. Ανάτυπο από το περιοδικό Διαγώνιος σ. 1-24. (Livres, revues littéraires imprimés à Thessaloniki (1850- 1950). Premier registrement, Extrait de la revue Διαγώνιος 1980/4, σ. 1-24.)

Πρώτος συγγραφέας: Karathanassis, Ath. E.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: fra
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Balkan Studies, 1983
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/28