Θέματα νεότερης ελληνικής ιστορίας σε πρόσφατη σοβιετική έκδοση βαλκανιολογικών μελετών

Πρώτος συγγραφέας: Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1989
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/288
id oai:ojs.195.251.214.125:article-288
recordtype ojs
spelling oai:ojs.195.251.214.125:article-2882016-06-17T07:41:23Z Θέματα νεότερης ελληνικής ιστορίας σε πρόσφατη σοβιετική έκδοση βαλκανιολογικών μελετών Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. In this review-article, the author begins by presenting the first ten volumesof the series Balkanskie Issledovanija (Moscow, 1974-87), which ispublished by the Institute for Slavonic and Balkan Studies of the SovietAcademy of Sciences. He then goes on to discuss twenty-one studies fromthis series which relate to modern Greek history. The studies concern: theGreek presence in the Danube Principalities in the eighteenth century (No1); the Russian presence in the Ionian Islands in the early nineteenth century(Nos 2, 8); Constantine Ypsilandis (Nos 3, 4); the Greek War of Independenceof 1821 (Nos 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15); the Greek presence in Russia (Nos 7, 9, 10, 11, 13, 14, 19); Greece’s position during the Eastern Crisis(No 16); the political situation in Greece in the second decade of the twentiethcentury (Nos 17, 18); the diplomatic relations between Greece andthe Soviet Union (No 20); and Greece’s Civil War after World War II (No21). Βαλκανικά Σύμμεικτα Βαλκανικά Σύμμεικτα 1989-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/288 Βαλκανικά Σύμμεικτα; Τόμ. 3 (1989); 239-256 Βαλκανικά Σύμμεικτα; Vol. 3 (1989); 239-256 2407-9456 ell https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/288/295 Copyright (c) 2015 Βαλκανικά Σύμμεικτα
institution University of Macedonia
collection OJS collection
language ell
format Article
author Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.
spellingShingle Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.
Θέματα νεότερης ελληνικής ιστορίας σε πρόσφατη σοβιετική έκδοση βαλκανιολογικών μελετών
author-letter Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.
title Θέματα νεότερης ελληνικής ιστορίας σε πρόσφατη σοβιετική έκδοση βαλκανιολογικών μελετών
title_short Θέματα νεότερης ελληνικής ιστορίας σε πρόσφατη σοβιετική έκδοση βαλκανιολογικών μελετών
title_full Θέματα νεότερης ελληνικής ιστορίας σε πρόσφατη σοβιετική έκδοση βαλκανιολογικών μελετών
title_fullStr Θέματα νεότερης ελληνικής ιστορίας σε πρόσφατη σοβιετική έκδοση βαλκανιολογικών μελετών
title_full_unstemmed Θέματα νεότερης ελληνικής ιστορίας σε πρόσφατη σοβιετική έκδοση βαλκανιολογικών μελετών
title_sort Θέματα νεότερης ελληνικής ιστορίας σε πρόσφατη σοβιετική έκδοση βαλκανιολογικών μελετών
publisher Βαλκανικά Σύμμεικτα
publishDate 1989
url https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/288
_version_ 1796631857354244096
score 12,430038