Η πρώτη φάση της δραστηριότητας της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας ( 1920-1923) και η Ελλάδα

Πρώτος συγγραφέας: Grišina, R. P.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1995
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/333