Παρατηρήσεις σε έκδοση ρωσικών εγγράφων για τις μεταρρυθμίσεις στη Μακεδονία το 1902 με 1905

Πρώτος συγγραφέας: Ιακωβίδης, Πέτρος
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1995
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/335