Με αφορμή το βιβλίο: Političeskie, obščestvennye i kul'turnye svjazi norodov SSSR i Grecii (XIX-XX vv.) = Πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ των λαών της [πρώην] ΕΣΣΔ και της Ελλάδας (19ος-20ός αι.), υπεύθυνος έκδοσης Γ. Λ. Αρς (σειρά Βαλκανικές Έρευνες, αριθ. 11 : Ινστιτούτο Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών της Ακαδημίας Επιστημών), Μόσχα 1989, σελ. 272, εικονογραφημένο

Πρώτος συγγραφέας: Σπυριδωνάκης, Β.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1995
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/352