Με αφορμή το βιβλίο: Χίλια χρόνια Ελληνισμού-Ρωσίας, Αθήνα 1994, σσ. 337, εικονογραφημένο (Εκδ. Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, Εθνική Ελληνική Επιτροπή-Εκδόσεις «Γνώση»)

Πρώτος συγγραφέας: Πυροβέτσης, Μιχαήλ Π.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1995
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/353