Ο αρχιτέκτονας στην οθωμανική περίοδο

Πρώτος συγγραφέας: Αστρεινίδου-Κωτσάκη, Πελαγία
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1996
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/356