Ειδήσεις για αιχμαλώτους της επαρχίας Καλαβρύτων : με βάση ανέκδοτο κατάλογο του 1828 και μεταγενέστερα έγγραφα

Πρώτος συγγραφέας: Νικολάου, Γιώργος Β.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1996
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/357