Από την Οδησσό στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη : σχετικά με τη Ρωσική Ατμοπλοϊκή και Εμπορική Εταιρεία το 19ο και 20ό αι.

Πρώτος συγγραφέας: Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1996
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/360