Μακεδονικό Μέτωπο, 1915-1918 : μια πρώτη ιστοριογραφική προσέγγιση

Πρώτος συγγραφέας: Χασιώτης, Λουκιανός Ι.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1996
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/361