Η βουλγαρική Εκκλησία και η καταγγελία προς την Κ.τ.Ε. το 1931

Πρώτος συγγραφέας: Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1996
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/363