Ειδικό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης (1945-1946) : η περίπτωση των οικονομικών δοσιλόγων

Πρώτος συγγραφέας: Χαϊδιά, Ελένη
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1996
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/364