Ανεπιθύμητοι σύμμαχοι και ανεξέλεγκτοι αντίπαλοι :οι σχέσεις ΚΚΕ και NOF στη διάρκεια του εμφυλίου (1946-1949)

Πρώτος συγγραφέας: Σφέτας, Σπυρίδων
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1996
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/365