Η εικόνα της Βουλγαρίας στον ελληνικό τύπο

Πρώτος συγγραφέας: Κεντρωτής, Κυριάκος Δ.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1996
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/366