Σελίδες της πολιτιστικής προσφοράς του Γραικικού Μαγιστράτου της Νίζνας : με αφορμή το βιβλίο: Νικηφόρου Καχριμάνη, Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Εκδόσεις ΙΣΤ', ΙΖ', ΙΗ' αι. (1523-1800), Αθήνα 1994, σσ. 371

Πρώτος συγγραφέας: Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1996
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/367
id oai:ojs.195.251.214.125:article-367
recordtype ojs
spelling oai:ojs.195.251.214.125:article-3672016-06-17T07:54:23Z Σελίδες της πολιτιστικής προσφοράς του Γραικικού Μαγιστράτου της Νίζνας : με αφορμή το βιβλίο: Νικηφόρου Καχριμάνη, Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Εκδόσεις ΙΣΤ', ΙΖ', ΙΗ' αι. (1523-1800), Αθήνα 1994, σσ. 371 Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Taking as his starting-point Nikiforos Kahrimanis’s book Βιβλιοθήκη τηςΡιζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Εκδόσεις ΙΣΤ ', ΙΖ ', ΙΗ' αι. (1523-1800)(The Library of the Rizarian Ecclesiastical School: Publications of the 16th,17th, and 18th cc. (1523-1800)), Athens 1994, pp. 371, the writer argues that,in order to study the archive (manuscripts and books) of the Greek communityof Ne?.in in the Ukraine (an archive which is now scattered among Ne2in,Kiev, Cemigov, St Petersburg, and Moscow), we should turn to the library ofthe Rizarian Ecclesiastical School in Athens, which contains books thatundoubtedly also existed in the library of the Greek community of Ne2in. Βαλκανικά Σύμμεικτα Βαλκανικά Σύμμεικτα 1996-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/367 Βαλκανικά Σύμμεικτα; Τόμ. 8 (1996); 277-285 Βαλκανικά Σύμμεικτα; Vol. 8 (1996); 277-285 2407-9456 ell https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/367/374 Copyright (c) 2015 Βαλκανικά Σύμμεικτα
institution University of Macedonia
collection OJS collection
language ell
format Article
author Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.
spellingShingle Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.
Σελίδες της πολιτιστικής προσφοράς του Γραικικού Μαγιστράτου της Νίζνας : με αφορμή το βιβλίο: Νικηφόρου Καχριμάνη, Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Εκδόσεις ΙΣΤ', ΙΖ', ΙΗ' αι. (1523-1800), Αθήνα 1994, σσ. 371
author-letter Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.
title Σελίδες της πολιτιστικής προσφοράς του Γραικικού Μαγιστράτου της Νίζνας : με αφορμή το βιβλίο: Νικηφόρου Καχριμάνη, Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Εκδόσεις ΙΣΤ', ΙΖ', ΙΗ' αι. (1523-1800), Αθήνα 1994, σσ. 371
title_short Σελίδες της πολιτιστικής προσφοράς του Γραικικού Μαγιστράτου της Νίζνας : με αφορμή το βιβλίο: Νικηφόρου Καχριμάνη, Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Εκδόσεις ΙΣΤ', ΙΖ', ΙΗ' αι. (1523-1800), Αθήνα 1994, σσ. 371
title_full Σελίδες της πολιτιστικής προσφοράς του Γραικικού Μαγιστράτου της Νίζνας : με αφορμή το βιβλίο: Νικηφόρου Καχριμάνη, Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Εκδόσεις ΙΣΤ', ΙΖ', ΙΗ' αι. (1523-1800), Αθήνα 1994, σσ. 371
title_fullStr Σελίδες της πολιτιστικής προσφοράς του Γραικικού Μαγιστράτου της Νίζνας : με αφορμή το βιβλίο: Νικηφόρου Καχριμάνη, Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Εκδόσεις ΙΣΤ', ΙΖ', ΙΗ' αι. (1523-1800), Αθήνα 1994, σσ. 371
title_full_unstemmed Σελίδες της πολιτιστικής προσφοράς του Γραικικού Μαγιστράτου της Νίζνας : με αφορμή το βιβλίο: Νικηφόρου Καχριμάνη, Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Εκδόσεις ΙΣΤ', ΙΖ', ΙΗ' αι. (1523-1800), Αθήνα 1994, σσ. 371
title_sort Σελίδες της πολιτιστικής προσφοράς του Γραικικού Μαγιστράτου της Νίζνας : με αφορμή το βιβλίο: Νικηφόρου Καχριμάνη, Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Εκδόσεις ΙΣΤ', ΙΖ', ΙΗ' αι. (1523-1800), Αθήνα 1994, σσ. 371
publisher Βαλκανικά Σύμμεικτα
publishDate 1996
url https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/367
_version_ 1796631869331079168
score 12,429907