Πέτρος Ιβάνοβιτς Sevast’janov (1811-1867) : προσέγγιση στο έργο του

Πρώτος συγγραφέας: Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1997
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/369
id oai:ojs.195.251.214.125:article-369
recordtype ojs
spelling oai:ojs.195.251.214.125:article-3692016-06-17T07:55:01Z Πέτρος Ιβάνοβιτς Sevast’janov (1811-1867) : προσέγγιση στο έργο του Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. The writer has investigated unpublished archival sources and, havingcompiled the relevant bibliography, he has written a brief biographical note onPetr Ivanovic Sevast’janov (1811-67), the Russian collector of chieflyecclesiastical objects, based on an approach to his work.Sevast’janov’s various collections are now in:i) the Manuscripts and Rare Books Section of the Lenin State Library (nowthe State Public Library) in Moscow (Fond 269; since 1953: Fond 270);ii) the Manuscripts and Rare Books Section of the State Public Library in StPetersburg (Fond 680);iii) the Manuscripts and Rare Books Section of the Library of the RussianAcademy of Arts in St Petersburg (Copies Collection Nos. 564,565);iv) the Library of the Academy of Fine Arts in St Petersburg (Y. 3. 61);v) the Hermitage Museum in St Petersburg; andvi) the Cerkovskij Museum in MoscowSome parts of Sevast’janov’s collections are still abroad, in Paris, in Rome, and on Mount Athos. Βαλκανικά Σύμμεικτα Βαλκανικά Σύμμεικτα 1997-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/369 Βαλκανικά Σύμμεικτα; Τόμ. 9 (1997); 15-36 Βαλκανικά Σύμμεικτα; Vol. 9 (1997); 15-36 2407-9456 ell https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/369/376 Copyright (c) 2015 Βαλκανικά Σύμμεικτα
institution University of Macedonia
collection OJS collection
language ell
format Article
author Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.
spellingShingle Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.
Πέτρος Ιβάνοβιτς Sevast’janov (1811-1867) : προσέγγιση στο έργο του
author-letter Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.
title Πέτρος Ιβάνοβιτς Sevast’janov (1811-1867) : προσέγγιση στο έργο του
title_short Πέτρος Ιβάνοβιτς Sevast’janov (1811-1867) : προσέγγιση στο έργο του
title_full Πέτρος Ιβάνοβιτς Sevast’janov (1811-1867) : προσέγγιση στο έργο του
title_fullStr Πέτρος Ιβάνοβιτς Sevast’janov (1811-1867) : προσέγγιση στο έργο του
title_full_unstemmed Πέτρος Ιβάνοβιτς Sevast’janov (1811-1867) : προσέγγιση στο έργο του
title_sort Πέτρος Ιβάνοβιτς sevast’janov (1811-1867) : προσέγγιση στο έργο του
publisher Βαλκανικά Σύμμεικτα
publishDate 1997
url https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/369
_version_ 1796360140147916800
score 12,4297285