Πέτρος Ιβάνοβιτς Sevast’janov (1811-1867) : προσέγγιση στο έργο του

Πρώτος συγγραφέας: Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1997
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/369