Επιστημονικαί συζητήσεις : η "επανεξέτασις" της μαρξιστικής θεωρίας περί αξίας

Πρώτος συγγραφέας: Χλωρός, Σ.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Νέα Οικονομία, 1953
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/NeaOik/article/view/3950