Ο ελληνικός κόσμος στα απομνημονεύματα του σοβιετικού πρεσβευτή στην Τουρκία S. I. Aralov (1922-1923)

Πρώτος συγγραφέας: Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: ell
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1998
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ValkanikaSymmeikta/article/view/399