Το χαρτονόμισμα-χρήμα : αιτιολογική εξήγησις της κεϋνεσιανής θεωρίας : οι κεϋνεσιανές θεωρίες για το χρήμα

Πρώτος συγγραφέας: Χλωρός, Σ.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Νέα Οικονομία, 1953
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/NeaOik/article/view/4155