Ριζικές μεταβολές στο εξωτερικό εμπόριο της Γιουγκοσλαβίας : παύει ο κρατικός χαρακτήρ και δίδεται ελευθερία στις οικονομικές οργανώσεις

Πρώτος συγγραφέας: Συγγραφέας, Άγνωστος
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Νέα Οικονομία, 2015
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/NeaOik/article/view/4281