Οι κίνδυνοι για την Ελλάδα από την Γεωργική πολιτική των ΕΞ: αδύνατος ο συστηματικός προγραμματισμός της ελληνικής γεωργικής πολιτικής

Πρώτος συγγραφέας: Συγγραφέας, Άγνωστος
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Νέα Οικονομία, 1964
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/NeaOik/article/view/4293