Η διοικητική αναδιοργάνωσις

Πρώτος συγγραφέας: Α., Σ.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Νέα Οικονομία, 1954
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/NeaOik/article/view/4334